Iwo Koslowsky

Twitter: @_iwok
Email: hello@iwokoslowsky.de
Mobil: +49 171 3(44444)6

Portfolio

PDF

Projekte

CoinFolio
PROFile
ALiS
OLD SKOOL
Freifunk Herford

Preise

Ferchau Förderpreis - Empowering the Arduino
DMY Award 2016